Ze strony klienta wymagane są – dobre teksty – opisujące działalność. Teksty te umieszczamy na stronie. Teksty do pozycjonowania powinny zawierać nasze frazy kluczowe.